•   050 466 4324
  •   hoivamanageri @ gmail.com

Tietosuojaseloste

 

Tämä on Hoivamanagerin henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.4.2018. Viimeisin muutos 22.11.2020.

 

Rekisterinpitäjä:

Hoivamanageri 1933827-1

Tuula Pölönen

Patikkakatu 3

80140 Joensuu

hoivamanageri@gmail.com

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Tuula Pölönen

hoivamanageri@gmail.com

050 466 4324

 

Rekisterin nimi:

Hoivamanagerin asiakas- ja henkilörekisteri

 

Rekisteriin liittyvät sivustot:

www.hoivamanageri.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta:

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (asiakassuhde) tai henkilön suostumukseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena.

Tietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen ja hoitamiseen; yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito.

 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset lähteet:

Asiakastietoihin tallentuvat tiedot saadaan asiakkailta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja asiakastapaamisista. Asiakastiedot tallentuvat asiakastietoihin sopimuksen syntymisen yhteydessä. Sähköpostin välityksellä tulevat yhteydenotot poistetaan sähköpostista, kun asiakkuutta koskevat asiat on huolehdittu.

 

Rekisterin suojaus ja yksityisyys:

Hoivamanageri.fi -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA-alueiden ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

 

Tietojen säilytysajat:

Asiakastiedot säilytetään asiakaskansiossa asiakkuuden ajan. Asiakastiedot säilytetään kirjanpitoaineistossa seitsämän vuoden ajan.

 

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa asiakastietoihin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai niiden poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tietonsa tai vaatia niihin oikaisua tai vaatia niiden poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjän todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Jätä meille viesti

4 + 1 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.

Hoivamanageri yhteys